Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtök és kezelek.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldök.
Rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is kaphat rendszeremből.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom.
Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@borbasorsolya.com címen.
A személyes adatok törlését az info@borbasorsolya.com címen tudja kérni.

Név: Mészárosné Borbás Orsolya e.v.

Székhely: 8133 Mezőszentgyörgy, Bocskai u. 34.
Telephely: 8133 Mezőszentgyörgy, Bocskai u. 34.
Levelezési cím: 8133 Mezőszentgyörgy, Bocskai u. 34.
Adószám: 69824616-1-27
E-mail: info@borbasorsolya.com
Tel: +36 30 893-8581
Web: www.borbasorsolya.com, www.borbasorsolya.hu

a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.borbasorsolya.hu és www.borbasorsolya.com, valamint a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldalak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Ads, Facebook képpont, valamint konverziókövetés programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

A cookie-ról további információ található az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics


Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing


Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Ads konverziókövetés


A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Kiskorúak védelme


Nem kívánjuk a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.